วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

พะยอมชื่อสามัญ : พะยอม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii G.Don
ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น